DAGENS SITAT

«En sunn tilstand av væren er å være din egen venn.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Håndbok for preclearer