DAGENS SITAT

«Det finnes et direkte forhold mellom personens sunnhet og evne og hans villighet til å akseptere ansvar.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Phoenix-foredragene