L. Ron Hubbard
En introduksjon

L. Ron Hubbard sa en gang at det bare finnes to kriterier for å ha levd et godt liv: Gjorde man det man satte seg fore? Og var folk glade for at man levde? Som et bevis på det første har vi hele hans livsverk, som omfatter mer enn 12 000 skrifter og 3000 innspilte foredrag om Dianetikk og Scientologi. Som et bevis på det andre har vi alle de hundre millionene av enkeltmennesker som påviselig har fått et bedre liv fordi han levde. Det er de mer enn 28 millioner elevene som nå i høyeste grad kan lese på grunn av L. Ron Hubbards oppdagelser innenfor utdannelse; det er de millionene av menn og kvinner som har blitt befridd for stoff-avhengighet gjennom L. Ron Hubbards gjennombrudd innenfor rehabiliteringen av stoffmisbrukere; det er de nesten 100 millionene som har blitt berørt av hans ikke-religiøse moralkodeks; og det er de mange millionene som anser hans arbeider som den åndelige grunnsteinen i sine liv.

fortsett å lese

 

GRUNNLEGGER

«Det første prinsippet i min egen filosofi,» skrev L. Ron Hubbard, «er at visdom er tiltenkt alle som ønsker å strekke seg etter den. Den tjener så vel menigmann som konge, og bør aldri betraktes med ærefrykt.» Til dette la han til at filosofi må kunne anvendes, fordi «lærdom som er innestengt i mugne bøker, er til liten nytte for noen, og derfor verdiløs hvis den ikke kan brukes». Til slutt erklærte han at filosofisk viten bare har verdi hvis den er sann og hvis den virker. Slik fastsatte han rammene for Dianetikk og Scientologi.

Hvordan L. Ron Hubbard endte opp med å grunnlegge disse emnene, er en omfattende historie...

få vite mer

 

FORFATTER

«Det som vanligvis blir oversett,» bemerket L. Ron Hubbard en gang, «er at skrivingen min finansierte forskningen.» Og selv om han er mer allment kjent for det som til slutt ble resultatet av denne forskningen, vil hans romaner og historier aldri bli glemt. Etter å ha utgitt hele 15 millioner ord mellom 1929 og 1941, hadde navnet L. Ron Hubbard nesten blitt synonymt med populærlitteratur gjennom 1930-årene...

få vite mer

 

MENNESKEVENN

Til tross for dette århundrets imponerende samling av teknologiske undre – innen medisin, transport, kjernekraft og elektronisk kommunikasjon – så lever vi i et samfunn med alvorlige problemer. Under det tredoble stormangrepet fra stoffmisbruk, kriminalitet og synkende moral har mye av denne verdenen virkelig blitt en ødemark...

få vite mer

 

L. Ron Hubbard
Minnesteder

Gjennom størstedelen av sitt livs arbeid som forfatter, menneskevenn og grunnleggeren av Dianetikk og Scientologi, brakte L. Ron Hubbards reiser ham til forskjellige steder overalt på kloden.

Når man følger sporet hans fra by til by, kontinent til kontinent, finnes det visse betydningsfulle landemerker – steder der han gjorde banebrytende oppdagelser – som har blitt restaurert fullstendig for å være slik de var da Hubbard bodde og arbeidet der.

få vite mer

 

 

 

«Det finnes ikke noe formål som er bryet verdt å overveie som ikke innbefatter lykke og erfaring. Når et menneske ikke lenger er i stand til å forestille seg at lykke kan være en del av fremtiden hans, da er det mennesket dødt.»

Fra L. Ron Hubbards
Dianetikk 55!

—L. Ron Hubbard

Sitater av L. Ron Hubbard

Syndicate content