Min Filosofi av L. Ron Hubbard

«Min filosofi» ble skrevet i januar 1965, og har blitt beskrevet som den definitive uttalelsen fra
L. Ron Hubbard om hans filosofiske standpunkt.

Emnet filosofi er meget gammelt. Ordet betyr «kjærlighet til, studium av eller streben etter visdom eller viten om ting og deres årsak, enten teoretisk eller praktisk.»

Alt det vi vet om vitenskap og religion, kommer fra filosofi. Den ligger bak og er hevet over all annen viten som vi har eller bruker.

Da emnet i lange tider ble betraktet som et emne som var reservert for lærdommens høyborger og de intellektuelle, har emnet i bemerkelsesverdig grad vært nektet mannen i gaten.

Omgitt av beskyttende lag av ugjennomtrengelig lærdhet har filosofi vært forbeholdt de få privilegerte.

Det første prinsippet i min egen filosofi er at visdom er tiltenkt alle som ønsker å strekke seg etter den. Den tjener så vel menigmann som konge, og bør aldri betraktes med ærefrykt.

«Det første prinsippet i min egen filosofi er at visdom er tiltenkt alle som ønsker å strekke seg etter den.»

Egoistiske lærde tilgir sjelden den som forsøker å bryte ned mysteriets murer og slippe folket inn. Den moderne amerikanske filosofen Will Durant ble av sine lærde kolleger støtt ut i mørket da han skrev en populær bok om emnet: Filosofiens historie.Enhver som søker å bringe viten til folket på tross av motstanden fra «den indre kretsen», blir altså utsatt for skarp kritikk.

Det andre prinsippet i min egen filosofi er at den må kunne anvendes.

Lærdom som er innestengt i mugne bøker, er til liten nytte for noen, og derfor verdiløs hvis den ikke kan brukes.

Det tredje prinsippet er at en hvilken som helst filosofisk viten bare har verdi hvis den er sann eller hvis den virker.

Disse tre prinsippene er så fremmede for filosofiens område at jeg har gitt min filosofi et navn: Scientologi. Dette betyr rett og slett «å vite hvordan å vite».

En filosofi kan bare være en vei til viten. Den kan ikke være viten som træs ned over hodet på en. Hvis man har en vei, så kan man finne det som er sant for en selv. Og det er Scientologi.

Kjenn deg selv – og sannheten skal gjøre deg fri.

Derfor er vi i Scientologi ikke interessert i individuelle handlinger og ulikheter. Vi er bare interessert i å vise Mennesket hvordan det kan gjøre seg selv fritt.

Dette er naturligvis ikke særlig populært hos dem som er avhengig av å holde andre i slaveri for å kunne ha makt eller eksistere. Men det er nå engang den eneste veien jeg har funnet som virkelig forbedrer et menneskes liv.

Undertrykkelse og underkuelse er de grunnleggende årsakene til depresjon. Hvis man fjerner dem, kan et menneske løfte sitt hode og bli friskt og glad over tilværelsen.

Og selv om dette kan være upopulært hos slaveeieren, er det meget populært hos folket. Det vanlige Mennesket liker å være lykkelig og friskt. Det liker å kunne forstå ting. Og det vet at dets vei til frihet går gjennom viten.