Scientologi svarer
av L. Ron Hubbard

«Scientologi svarer» fra 1966 ble skrevet for å ledsage «Filosofi vinner etter 2000 år».
Her presenterer L. Ron Hubbard et perspektiv på frihet som ligger langt over det filosofer i gamle dager trodde var mulig.

Mennesket har stilt svært mange spørsmål om seg selv.

Spørsmål som: «Hvem er jeg?», «Hvor kommer jeg fra?», «Hva er døden?», «Finnes det et liv etter dette?».

Ethvert barn stiller disse spørsmålene, likevel har Mennesket aldri hatt svar som tilfredsstilte det særlig lenge.

«Religioner har ulike svar på disse spørsmålene, og de hører faktisk hjemme i området for religiøs filosofi, siden dette er det området av Menneskets kunnskap som har søkt å besvare dem.»

Religioner har ulike svar på disse spørsmålene, og de hører faktisk hjemme i området for religiøs filosofi, siden dette er det området av Menneskets kunnskap som har søkt å besvare dem.

Svarene har variert opp gjennom tidene og fra rase til rase, og denne variasjonen er i seg selv snublesteinen som bringer vantro inn i trosretninger. Gamle religioner dør hen fordi folk ikke lenger finner svarene de gir på spørsmålene ovenfor virkelige.

Tilbakegangen til kristendommen kjennetegnes ved en moderne kynisme overfor et helvete der man brenner i en evighet og en himmel der man spiller harpe for alltid.

Materialistiske vitenskaper har søkt å invalidere hele feltet ved å avfeie problemet med de like umulige svarene at man ikke er annet enn kjøtt, og at alt liv oppstod fra en sjø av ammoniakk ved tilfeldig selvantennelse. Slike «svar» lyder mer som det før-buddhistiske India, der det ble sagt at verden ble båret på sju elefanter som stod på sju stolper som stod på en skilpadde, og i irritasjon over barnets spørsmål om hva skilpadden stod på: «Gjørme! Og det er gjørme derfra og ned!»

Det ligger i sannhetens natur at hvis man kjenner den, blir enda flere ting forstått. Asias sykdom og forfall har en tendens til å invalidere at deres begreper er sannhet, og i Vesten hadde krigen, der soldater så «Gott Mit Uns» [Gud er med oss] på beltespennene til den drepte fienden, en tendens til å gjøre ende på dominansen til datidens kirker – for Gud kunne ikke være på begge sider av et slikt djevelens verk, eller slik resonnerte soldatene.

Selv Kristus’ store bud, «Elsk din neste», synes å ha mindre kraft i dag i en verden med inntektskatt, inflasjon og nedslakting av sivilbefolkninger i fredens navn.

Så uten på noen måte å fordømme eller håne noen av menneskets overbevisninger, reiste Scientologi seg fra asken etter en åndløs vitenskap og stilte på nytt – og besvarte – de evige spørsmålene.

At svarene har sannhetens kraft, bekreftes av resultatene. I motsetning til det religiøse Indias sykdom, er scientologer sjelden syke. I stedet for intern krigføring, slik som opprørene i Alexandria, lever scientologer i relativ harmoni med hverandre og har ferdigheter som hurtig gjenoppbygger forhold.