Filosofi vinner etter 2000 år
av L. Ron Hubbard

I noe som innebærer en endelig uttalelse om Scientologis plass i den filosofiske tradisjonen, kommer L. Ron Hubbards «Filosofi vinner etter 2000 år». Skrevet sent i februar i 1966, er det en anerkjennelse av dem han anså som Dianetikks og Scientologis rettmessige forgjengere, spesielt de greske filosofene Aristoteles, Sokrates, Platon og Euklid.

Filosofien døde ikke med det gamle Hellas.

Fra datidens naturfilosofi oppstod naturvitenskapen.

Vidundere som biler av krom og metall, fly, atombomben og til og med satellitter har sine røtter i det solide grunnlaget av gresk filosofi.

Men Sokrates, Aristoteles, Euklid, Tales, Heraklit, Parmenides, Demokrit, Pytagoras, Platon, Anaksagoras, Lukrets og alle de andre tenkte ikke på fabrikasjon av materielle ting da de bekjentgjorde sin viten for verden.

Selv om alle disse store tingene utviklet seg fra gresk tankegang og matematikk, anså de store filosofene selv at de hadde mislyktes.

«Selv om alle disse store tingene utviklet seg fra gresk tankegang og matematikk, anså de store filosofene selv at de hadde mislyktes.

Og det hadde de også. Inntil i dag.»

Og det hadde de også. Inntil i dag.

For deres filosofiske mål var forståelsen av Menneskeånden og dens forhold til Universet. Og dette kunne de bare spekulere over. De beviste aldri sin påstand om at Mennesket var en ånd kledd i kjød, de kunne bare hevde det.

Og dermed druknet de i det raset av overtro som oppslukte verden i den mørke middelalderen.

Hvorfor mislyktes de? De trengte den høyere matematikken og elektronikken som mer enn to tusen år senere skulle utvikles fra filosofiene deres.

Disse ble utviklet. Men de ble brukt til andre formål enn det som var hensikten, og Mennesket vendte ryggen til deres høytsvevende drømmer, mens de bygde fly til å bombe byer med og atombomber til å utslette den menneskeheten med som ingen noensinne hadde forstått.

Til Scientologi kom.

Og i den er målene til den greske filosofien igjen levende.

Ved å bruke moderne nyutviklinger innen naturvitenskapene, ble det igjen mulig å nærme seg de grunnleggende problemene: Hva er Mennesket? Hva er dets forhold til Universet? Hva er Universet.

Etter et tredjedels århundre med omhyggelig forskning og undersøkelser kan Scientologi besvare disse spørsmålene med vitenskapelig sannhet, og bevise svarene.

Dette er temmelig forbløffende.

Vi har kommet så langt fra Tales, Heraklit, Parmenides og Demokrit at vi nesten har glemt hva de forsøkte å oppdage. Men hvis du undersøker skrifter om arbeidet de gjorde for over to tusen år siden, vil du se hva det var.

De ville at Mennesket skulle vite. De mislyktes ikke. De la et solid grunnlag som de gamle grekerne kunne bygge videre på. Og mer enn to tusen år senere kan vi fremskaffe alle bevisene de trengte.

Og disse bevisene og sannhetene i dem, og deres store potensial for å forbedre individet og hele menneskeheten, er et fullført arbeid i Scientologi i dag.

Vi har nådd den stjernen de så. Og vi vet hva den er. Hvilken verdi den har, går opp for deg når du blir scientolog, et vesen som har blitt kjent med seg selv, livet og Universet, og som kan gi dem rundt seg en hjelpende hånd til å nå stjernene.