L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

En introduksjon

L. Ron Hubbard sa en gang at det bare finnes to kriterier for å ha levd et godt liv: Gjorde man det man satte seg fore? Og var folk glade for at man levde? Som et bevis på det første har vi hele hans livsverk, som omfatter mer enn 12 000 skrifter og 3000 innspilte foredrag om Dianetikk og Scientologi. Som et bevis på det andre har vi alle de hundre millionene av enkeltmennesker som påviselig har fått et bedre liv fordi han levde. Det er de mer enn 28 millioner elevene som nå i høyeste grad kan lese på grunn av L. Ron Hubbards oppdagelser innenfor utdannelse; det er de millionene av menn og kvinner som har blitt befridd for stoff-avhengighet gjennom L. Ron Hubbards gjennombrudd innenfor rehabiliteringen av stoffmisbrukere; det er de nesten 100 millionene som har blitt berørt av hans ikke-religiøse moralkodeks; og det er de mange millionene som anser hans arbeider som den åndelige grunnsteinen i sine liv.

«Jeg har sett livet ovenfra og ned og nedenfra og opp. Jeg vet hvordan det ser ut begge veier. Og jeg vet at det finnes visdom og at det finnes håp.»
– L. Ron Hubbard

Selv om han er best kjent for Dianetikk og Scientologi, kan L. Ron Hubbard ikke kategoriseres så enkelt. Om ikke annet var livet hans for variert og hans innflytelse for omfattende. Det finnes stammemedlemmer i Det sørlige Afrika som ikke vet noe om Dianetikk og Scientologi, men de kjenner pedagogen L. Ron Hubbard. På samme måte finnes det fabrikkarbeidere i Albania som bare kjenner ham på grunn av hans administrative oppdagelser; barn i Kina som bare kjenner ham som forfatteren av deres moralkodeks, og lesere på et dusin språk som bare kjenner ham på grunn av hans romaner. Så, nei, L. Ron Hubbard er ikke et menneske som det er lett å kategorisere, og det er sikkert at han ikke passer inn i de vanlige feiloppfatningene om en «religiøs grunnlegger» som en opphøyd og grublende figur. Likevel, jo mer man blir kjent med denne mannen og det han oppnådde, jo klarere innser man at han var nøyaktig den typen person som kunne ha brakt oss Scientologi – den eneste større religionen som ble grunnlagt i det tjuende århundret.

Det Scientologi tilbyr er på samme måte det man ville forvente av et menneske som L. Ron Hubbard. For ikke bare gir den oss en helt unik tilnærming til de mest grunnleggende spørsmålene våre – hvem er vi? Hvor kommer vi fra og hva er vår skjebne? Men den gir oss i tillegg en like enestående teknologi for å oppnå større åndelig bevissthet. Så hvordan ville vi forvente å beskrive grunnleggeren av en slik religion? Han ville åpenbart måtte være noe helt utenom det vanlige, en som er tiltrukket av mennesker, likt av mennesker, dynamisk, karismatisk og enormt dyktig på en rekke områder – akkurat det L. Ron Hubbard var.

Faktumet er at om Hubbard hadde stanset etter bare én av de mange tingene han oppnådde, ville han likevel ha blitt feiret i dag. Med for eksempel 46 millioner skjønnlitterære bøker i omløp, inkludert slike monumentale bestselgere som Battlefield Earth, Fear og Mission Earth-serien, er Hubbard utvilsomt en av de mest anerkjente og bredt leste forfatterne gjennom alle tider. For romanene sine har han mottatt noen av verdens mest prestisjefylte litterære priser, og han har med rette blitt beskrevet som «en av de mest produktive og innflytelsesrike forfatterne i det tjuende århundret».

Hans tidligere bedrifter er like imponerende. Som oppvisningspilot på trettitallet ble han kjent som «Flash», og slo lokale rekorder for uavbrutt glideflukt. Som ekspedisjonsleder har han æren av å ha ledet den første fullstendige mineralogiske undersøkelsen av Puerto Rico under beskyttelse av De forente stater, og hans kommentarer om navigasjon påvirker fremdeles de maritime håndbøkene i British Columbia. Hans eksperimenter med tidlig radiopeiling ble videre grunnlaget for «Long Range Navigational system» (navigasjonssystem med lang rekkevidde) (Loran). Som fotograf gjennom hele sitt liv har bildene hans blitt stilt ut i gallerier på to kontinenter. Den definitive samlingen av fotografiene hans trekker stadig titusenvis av besøkende hvert år i omreisende og permanente utstillinger.

Blant andre forskningsområder utviklet og systematiserte L. Ron Hubbard en administrativ teknologi som brukes av mer enn 200 000 organisasjoner over hele verden. Dette omfatter multinasjonale selskaper, veldedige organisasjoner, politiske partier, skoler, ungdomsklubber og alle slags mindre virksomheter. På samme måte brukes L. Ron Hubbards internasjonalt anerkjente utdannelsesmetoder av mer enn hundre tusen pedagoger, mens hans like anerkjente program til rehabilitering av stoffmisbrukere har vist seg å være fem ganger mer effektivt enn andre programmer som retter seg mot det samme.

«Hvis ting var litt bedre kjent og forstått, ville vi alle leve lykkeligere liv.»
– L. Ron Hubbard

På tross av disse imponerende faktaene er en beskrivelse av L. Ron Hubbard ikke fullstendig uten en viss forståelse av det som ble hans livsverk: Dianetikk og Scientologi. Scientologikirken, som verdens mest effektive kraft for positiv forandring, representerer åndelig frihet for millioner av mennesker verden over. De kommer fra alle områder i livet, alle kulturer og alle samfunnslag. Når man snakker om L. Ron Hubbards oppdagelser i forbindelse med menneskesinnet og -ånden, snakker man til sjuende og sist om det filosofiske grunnlaget for alt han oppnådde: bedre utdannelse, byer uten kriminalitet, skoleområder uten stoff, stabile og etiske organisasjoner og en gjenoppliving av kulturen gjennom kunsten – alt dette og enda mer ble mulig på grunn av gjennombruddene som finnes i Dianetikk og Scientologi.

Det biografiske portrettet som følger er skrevet for å gi en viss idé om L. Ron Hubbard og det han oppnådde på de mange områdene han arbeidet med. Fordi han selv alltid målte hvor vellykket en idé var ut fra dens anvendelighet, blir dette poenget hele tiden understreket. Men på grunn av rekkevidden av det han oppnådde – som forfatter, pedagog, menneskevenn, administrator og kunstner – kan imidlertid ingen slik presentasjon bli helt fullstendig. Når alt kommer til alt, hvordan kan man på bare noen få sider formidle innvirkningen fra noen som har berørt så mange på en så gjennomgripende måte? Ikke desto mindre er dette kortfattede portrettet av mannen og det han oppnådde, skrevet i den ånd som han selv uttrykte: «Hvis ting var litt bedre kjent og forstått, ville vi alle leve lykkeligere liv.»