L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT


Å gjenopplive kunstneriske drømmer

Det første Celebritetssenteret i Los Angeles, California, 1969.

Uansett hvor stor innflytelse Hubbards filosofiske uttalelse om kunst har hatt, er ingen beskrivelse av hans større kunstneriske arv fullstendig uten at man også nevner hans store livsverk: Dianetikk og Scientologi.

«En kultur er bare så stor som dens drømmer, og dens drømmer drømmes av kunstnere,» erklærte han. Med hensyn til dette har han videre sagt at rehabiliteringen av kunstneren blir et svært gyldig foretagende, noe kulturen ville få tilbake tusener av ganger. At Scientologi naturlig ville passe til en slik oppgave er selvinnlysende; for gitt det L. Ron Hubbard tidligere hadde konstatert om Menneskets iboende natur, retter Dianetikk og Scientologi seg direkte mot kunstneren på det mest grunnleggende nivået: hans åndelige selv. Og videre, når Hubbard snakker om rehabiliteringen av kunstnerisk kreativitet, snakker han om rehabiliteringen av kilden til all kreativitet, menneskeånden. 

Hubbard sørget for stiftelsen av Celebritetssenteret spesielt for kreative mennesker. Disse spesielle Scientologikirkene tilbyr de samme tjenestene som alle Scientologikirker tilbyr, men i et miljø som spesielt er tilpasset kunstneren. Derfor kan kunstneren, uansett hvor berømt han eller hun måtte være, konsentrere seg om Dianetikk og Scientologi i Celebritetssenterets distraksjonsfrie og trygge omgivelser. Celebritetssentrene tilbyr også spesielle tjenester for å hjelpe kunstnere – både erfarne og nye – med å anvende Scientologi-prinsipper på sine områder, og slik hjelpe dem med å forbedre sin evne til å øve en positiv innflytelse på samfunnet. De kan også tilby den kommende berømtheten et forum for produksjonen av teaterforestillinger, litteraturopplesninger, konserter og alt annet Hubbard beskrev som den strålende aktiviteten vi kaller kunst.

«Hvor høyt en kultur har kommet,» sa han bestemt, «kan måles direkte gjennom antallet mennesker i den som arbeider innenfor området estetikk.» Gjennom sine forskjellige undervisningsmaterialer – for fotografer, filmskapere, forfattere og musikere – har han så langt inspirert tusener av kunstnere. Samtidig har han gjennom sitt Writers of the Future-program direkte startet karrieren til flere hundre andre. Men når man tar i betraktning L. Ron Hubbards større arv, inklusive alt som er mulig med Dianetikk og Scientologi, så kan bidraget hans ikke måles i mindre enn millioner. For som han også meget bestemt sa, handler kunstverk ikke bare om kunstnere. Snarere: «Kunstverk ses av mennesker. De høres av mennesker. De føles av mennesker. De er ikke bare føden til en tett sammensveiset gruppe av innvidde. De er alle menneskers sjeleføde.»