L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

TIDLIGE
ÅR

Familiens hjem i Tilden, Nebraska; omkring 1910.

L. Ron Hubbard ble født den 13. mars 1911, og hans tidlige år ble tilbrakt i et typisk Wild West Montana, med periodiske utflukter til California, Oregon og Washington.

Som en bred introduksjon forklarte L. Ron Hubbard imidlertid selv: «Jeg ble født i Nebraska og dro tre uker senere til Oklahoma», der bestefaren hans hadde opprettet en hestefarm. Her tok han sine første skritt før han var ett år gammel. Fra Oklahoma flyttet han så til staten Montana, noe han spøkefullt sa om: «De sa at jeg viste tegn på å falle til ro, men jeg tror dette bare er rykter.»

Så fulgte flere bemerkelsesverdige eventyr, noe som omfattet et usedvanlig vennskap med en medisinmann hos svartfotindianerne og senere opptaket som blodsbror i stammen. Han temmet også omstreifende villhester i en tidlig alder og unnslapp med nød og neppe en flokk med prærieulver på ryggen til en hoppe kalt Nancy Hanks – en svært talende hendelse, i og med at ingen ville tro på den til å begynne med. Dette var grunnen til hans senere innrømmelse: «Jeg hadde mine opplevelser, men jeg lærte å fortelle den mindre betydelige historien.»

For å fullende en ellers tøff ungdom, var hans mor, Ledora May Hubbard, en grundig utdannet kvinne – noe som var sjeldent på denne tiden – som introduserte sin sønn for klassikerne i vestlig litteratur til og med før han fylte sju år.

Mens han stadig var tenåring, reiste Hubbard to ganger sjøveien til et den gang eksotisk og mystisk Asia; fotografi av L. Ron Hubbard.
I et annet notat om sin ungdom, beskrev Hubbard en hårreisende tur gjennom Rocky Mountains i hans bestefars T-Ford. Veien var i beste fall dekket med sand, og var i det hele tatt ikke særlig mye mer enn svingete hjortestier langs en dyp avgrunn. Så fulgte like utfordrende turer gjennom Nevadas ørkener (der vannet gikk til radiatoren og dekkene punkterte hver 50. kilometer) før han til slutt kom til San Diego der hans far, Harry Ross Hubbard, tjenestegjorde i De forente staters marine om bord på en destroyer.

Med hensyn til historien om L. Ron Hubbard som Amerikas yngste ørnespeider, begynte den med opptaket i speiderbevegelsen i 1923, og han representerer kort tid etterpå den amerikanske speiderbevegelsen foran den daværende presidenten Calvin Coolidge.

Som sønn av en amerikansk marineoffiser seilte han snart til mer eksotiske land, inklusive fjerne havner i det sørlige Stillehavet og et Kina før revolusjonen. Alt i alt hadde han reist mer enn 400 000 km før han fylte nitten og var ellers godt på vei mot den større livsreisen sin i 1929.

Eller som Hubbard selv uttrykte det når han snakket om sine tidlige år: «Fra en alder av tre visste jeg nøyaktig hvor jeg skulle hen.»