L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

Broen til
åndelig frihet

Den fullstendige veien for åndelig utvikling i Scientologi er avmerket av Scientologi-broen. Den viser de nøyaktige auditerings- og treningstrinnene man må ta for å virkeliggjøre sitt iboende potensial. Siden Broen er arrangert som en gradvis tilnærming, er fremgangen ordnet og forutsigbar. Om den grunnleggende ideen er svært gammel – en vei over en avgrunn av uvitenhet til et høyere platå – så er det som Broen presenterer helt nytt: ikke noen tilfeldig rekke av trinn, men den mest virkningsfulle metoden for å gjenvinne det Hubbard beskrev som vårt «udødelige, uforgjengelige, selv for alltid».

«Med mindre det skjer en enorm endring i Menneskets sivilisasjon slik den snubler seg av gårde i dag, vil Mennesket ikke være her særlig lenge ...»
– L. Ron Hubbard

En viktig del av utøvelsen av Scientologi er studiet av L. Ron Hubbards arbeider, som i detalj forteller om Menneskets åndelige natur og livets grunnleggende prinsipper. Men om Scientologi representerer veien til oppnåelse av Menneskets høyeste åndelige streben, så betyr det også mye for dets mer umiddelbare tilværelse – for dets familie, karriere og samfunn. Dette faktumet er avgjørende for en forståelse av Scientologi-filosofien og er faktisk det Scientologi dreier seg om: Ikke en læresetning, men studiet og håndteringen av menneskeånden i forhold til seg selv, annet liv og universet vi lever i. Derfor omfatter L. Ron Hubbards arbeider alt. «Med mindre det skjer en enorm endring i Menneskets sivilisasjon slik den snubler seg av gårde i dag,» erklærte han i midten av 1960-årene, «... vil Mennesket ikke være her særlig lenge ...» Som tegn på dette forfallet nevnte han politiske omveltninger, sosial forråtnelse, vold, rasisme, analfabetisme og stoff. L. Ron Hubbard viet mesteparten av sine siste år til å gi svar på disse problemene. Det er faktisk slik at tidlig på 1970-tallet kan livet hans direkte beskrives i form av hans søken etter løsninger på den kulturelle krisen i slutten av det tjuende århundret.

At han til de grader har lykkes, gjenspeiler seg i den fullstendig fenomenale veksten til Dianetikk og Scientologi: Det finnes nå mer enn 8500 organisasjoner i 165 land som bruker de forskjellige teknologiene i Dianetikk og Scientologi. Dette bekreftes av det havet av utmerkelser som L. Ron Hubbards arbeid har fått – anerkjennelser og proklamasjoner fra statlige, fylkes-, nasjonale og internasjonale organer, som bokstavelig talt ville fylle hele bøker. Dette bekreftes av selve omfanget av hans verdensomspennende gjennomslagskraft: med rundt 200 millioner filosofiske verker som regelmessig blir lest i så og si alle land på jorden, finnes det ingen filosof i historien som kommer i nærheten av hans popularitet. Og det blir igjen bekreftet av alt som finnes på dette nettstedet, inklusive det faktum at så mange av Scientologis fundamentale sannheter nå er en del av samfunnsstrukturen. Men mest av alt ses det i den vedvarende oppfyllelsen av disse ordene fra
L. Ron Hubbard:

«En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder, det er Scientologis mål.»