L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

Utdannelse

Så tidlig som i 1950 advarte L. Ron Hubbard om at ethvert fall i kvaliteten på utdannelse ville ha en negativ innvirkning på livskvaliteten generelt. Spesielt og mest inntrengende sa han: «Ethvert samfunns fremste mål, når det tar for seg problemet med utdannelse, er å øke evner, initiativ og det kulturelle nivået, og dermed dette samfunnets overlevelsesnivå. Når et samfunn glemmer bare én av disse tingene, ødelegger det seg selv gjennom sitt eget utdanningssystem.»

Flere tiår senere har L. Ron Hubbards observasjon vist seg å være marerittaktig korrekt, og den fortsatte oppløsningen av mange av våre institusjoner kan vise seg å være uunngåelig med mindre forfallet i våre utdannelsessystemer stanses. 

For bare å nevne et par foruroligende fakta: Omkring 45 prosent av alle elevene som forlater eller fullfører eksamen på gymnaset, mangler de nødvendige lese- og skriveferdighetene som kreves i dagliglivet. Frafallet av elever på amerikanske gymnas svinger mellom omkring 30 til 50 prosent i indre byområder. Ifølge formannen for en lærerforening forlater opp til 50 prosent av alle nye lærere yrket i løpet av de første fem årene, og Scholastic Aptitude Test-resultatene hos amerikanske elever har sunket til et nivå som ligger langt lavere enn dem som ble oppnådd av studenter tidlig på 1970-tallet. 

Andre steder i den vestlige verden er faktaene knapt mer oppmuntrende. En britisk offentlig undersøkelse rapporterte at en tredjedel av den engelske arbeidsstyrken var ute av stand til å legge sammen menyprisene på en typisk lunsj. En av fem britiske elever kunne ikke utpeke Storbritannia korrekt på et verdenskart. 

Alt i alt innebærer disse triste tallene en nedslående økonomisk situasjon, med årlige kostnader for virksomheter i form av tapt produksjon og gjenopplæring, på over 240 milliarder dollar. Og når man tar med den dystre forbindelsen mellom analfabetisme og kriminalitet, så blir verdens utdannelsesfiaskoer for nedslående til å telles.

Studieteknologi

Applied Scholastics International sikrer at elever over hele verden får utbytte av undervisningen med L. Ron Hubbards Studieteknologi.
Det var da han ble stilt overfor denne akademiske krisen at
L. Ron Hubbard fremla sine undervisningsmetoder. Disse metodene, basert på fire tiårs erfaring som pedagog, representerer den første omfattende forståelsen av de faktiske barrierene for effektiv læring. Hubbard utviklet videre en nøyaktig teknologi for å overvinne disse barrierene, og dermed hvordan man lærer og anvender enhver type kunnskap.

Hans samlede bidrag til dette feltet er kjent som Studieteknologi, og gir den første fullstendig brukbare tilnærmingen til det å lære elever hvordan de skal lære. Det gir metoder til å oppdage og løse alle vanskeligheter i forbindelse med å absorbere et materiale, inklusive en tidligere ikke erkjent barriere som til sjuende og sist ligger til grunn for alle fiaskoer med hensyn til å gjennomføre et studium. I korthet hjelper altså denne Studieteknologien hvem som helst til å lære hva som helst, og har vist seg å gi ensartede, konsekvente resultater overalt hvor den har blitt brukt. Fordi den er basert på grunnelementer som er felles for alle, når den frem på tvers av økonomiske, kulturelle eller rasemessige skillelinjer, og kan brukes av alle, uansett alder. De tre avgjørende tekstene om emnet, Grunnleggende studiehåndbok, Study Skills for Life og Lær hvordan du lærer er grunnleggende sett bare forskjellige i sin behandling av materialet. Den første er utformet for tenåringer og over, mens den andre er rettet mot yngre lesere og den tredje tilbyr grunnleggende Studieteknologi til barn i alderen åtte til tolv år. Poenget er at L. Ron Hubbards studieteknikker har vist seg å være like effektive i grunnskolen som de har vært det på ledelseskontorene i multinasjonale virksomheter.

Uteksamineringer ved Spanish Lake har ofte topp-pedagoger fra et dusin eller flere nasjoner som mottar diplomer som sertifiserte spesialister i Studieteknologi.
Takket være anstrengelsene til Applied Scholastics International, en ideell organisasjon som vier seg til å forbedre utdannelse verden over, blir L. Ron Hubbards Studieteknologi nå brukt i rundt 74 land på alle kontinenter. Frem til nå har mer enn 28 millioner elever verden over deltatt i rundt 900 Applied Scholastics International-prosjekter som lærer mennesker å lese og skrive.