L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

Hubbard
colleger

Fagfolk som ønsker kunnskap og kompetanse i alle aspekter av ledelse, melder seg på utdannelsesprogrammer på Hubbard administrasjonscolleger. Programmene studeres i ens eget tempo.
Gitt hva Hubbards administrative gjennombrudd representerer med hensyn til å skaffe til veie de naturlige reglene som grupper virkelig fungerer etter, var det uunngåelig at hans administrative oppdagelser ville bli svært etterspurte i industrien og på andre områder. For å møte etterspørselen skrev L. Ron Hubbard opprinnelig to bøker for den arbeidende befolkningen: Hvordan leve, selv om du er en leder, som skaffer til veie de avanserte prinsippene for å øke effektivitet og Arbeidets problemer, som tilbyr løsninger på jobb-relaterte problemer som stress og utmattelse. Som alt annet Hubbard har bidratt med på dette området, representerte disse bøkene ikke noen spesiell interesse for forretningslivet, men et ønske om å gjøre de fundamentale sannhetene om livet kjent for andre – og siden arbeid opptar så mye av livene våre, var hans anstrengelser på dette området på sin plass. Etter hvert som flere og flere hørte om det som fantes i den større samlingen av L. Ron Hubbards administrative verker, ble det grunnlagt Hubbard administrative colleger.

Disse institusjonene tar spesifikt i bruk L. Ron Hubbards oppdagelser for å forbedre en yrkesutøvers evne til å takle utfordringene i forbindelse med å administrere og lede en gruppe, et selskap eller en organisasjon. Collegene finnes på fem kontinenter, og underviser i L. Ron Hubbards administrative metoder for forretningsmenn og -kvinner fra alle fag: tungindustri, serviceindustrien, underholdning, kommunikasjon, helsevesenet og alle tenkelige profesjonelle tjenester.

Det som er spesielt interessant er bruken av L. Ron Hubbards administrative metoder i tidligere østblokkland, der privatiseringen av industrien har nødvendiggjort en helt ny organisatorisk filosofi. Russland har et Hubbard administrasjonscollege i Moskva, og det har spredt L. Ron Hubbards administrative verktøy til hele den økonomiske infrastrukturen.

To av over et dusin Hubbard administrasjonscolleger rundt om i verden, der mer enn 175 000 mennesker har lært å anvende Hubbards administrative teknologi.
Gjennom den samme privatiseringsprosessen har ungarske administratorer på samme måte vendt seg mot L. Ron Hubbards organisasjonsretningslinjer og slik etablert et Hubbard college i Budapest. Selv om det befinner seg i et helt annet økonomisk klima, kan et betydelig antall av Colombias føderale ansatte på samme måte skryte av en utdannelse ved Hubbard college, noe statelige og fylkesansatte i Texas også gjør.

Nedgangstider, inflasjon, fallende produktivitet, gjeld, streiker, arbeidsløshet, fattigdom og nød – disse altfor alminnelige symptomene på økonomisk tilbakegang er i virkeligheten indikatorer på et mye dypere problem – en ødeleggende mangel på administrativ kunnskap. Dersom dagens virksomheter og myndigheter kunne anvende de grunnleggende organisatoriske og administrative prinsippene på en kompetent måte, ville de iverksette brukbare løsninger på det som har blitt et økonomisk kaos. Dette er rollen til L. Ron Hubbards administrative teknologi: å gi metodene som virksomheter kan bruke til å få fremgang med, som myndigheter kan styre klokt med, som mennesker kan frigjøre seg fra økonomisk tvang med, og kort sagt, som mislykkede drømmer kan få nytt liv gjennom.