L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

Kunstfilosof

Erfarne fagfolk setter sin lit til L. Ron Hubbards bok som den autoritative teksten om emnet kunst og kodifiseringen av det.


Akkurat som det er umulig å betrakte mennesket L. Ron Hubbard uten å betrakte kunstneren L. Ron Hubbard, kan man heller ikke håpe å vurdere hans kunstneriske bidrag uten å ha en viss forståelse av hans filosofiske tekster om emnet. Selv om hans tidligste notater om dette skriver seg fra 1943, kan hans opprinnelige drøfting av kunst i en filosofisk forstand finnes i tekstene hans fra 1951. I korthet hadde han teorien at et eller annet sted over hverdagstankegangen, fantes det noe som han kalte et estetisk sinn, og dette var det nivået av mental aktivitet som «har med det tåkete feltet kunst og skaping å gjøre». Uansett, erklærte han: «Frem til noen kan definere hva kunst er, er det ikke sannsynlig at verden vil bli mer bevisst om det.»

Som en presedens siterte han arbeidet til Francis Bacon, som vanligvis anses som å være den første som utviklet begrepet om kodifisering, dvs. at ethvert emne kan arrangeres systematisk i henhold til sine regler. Og det var i henhold til denne tradisjonen han så gikk videre til å ta for seg kunst som et hele.

Den første utgitte opptegnelsen av hans oppdagelser kom den 30. august 1965. I en innledende note gjentok han at kunst er den «minst kodifiserte av menneskelige bestrebelser, og den mest misforståtte», mens det gamle spørsmålet: «Hva er kunst?» aldri hadde blitt tilfredsstillende besvart. Han betegnede selv sine noter som rå skisser, men gikk likevel videre med grunnlaget for det aktivitetsområdet vi kaller kunst, og definerte det som: «KUNST er et ord som oppsummerer KOMMUNIKASJONENS KVALITET.»

Og med dette som den avgjørende byggesteinen, gikk han så videre i løpet av de følgende månedene og årene til å kodifisere hele emnet, inkludert beskrivelsen av kunstnerisk presentasjon, kunstnerisk integrasjon, budskap, rytme, farge, utstyr og alt annet som finnes i L. Ron Hubbards bok Art (Kunst).

I dag har dette verket blitt den mest innflytelsesrike læreboken av sitt slag, med tusener av erfarne profesjonelle som regelmessig setter sin lit til den, og tusener av andre som bruker dataene i den til å starte sine karrierer. Boken danner også grunnlaget for Hubbards grunnleggende kunstkurs som er beregnet på å hjelpe studenten med å anvende de fundamentale prinsippene i den, og den blir på samme måte brukt i L. Ron Hubbards forfatterworkshops for finalister og vinnere av hans Writers of the Future-konkurranse.