Kunstner

«I omtrent femten år har jeg studert, blant andre grener av filosofien, emnet kunst», erklærte L. Ron Hubbard i et avgjørende essay i 1965.

Det var to grunner til dette. Først og fremst var det, som han forklarte, fordi: «Kunst er den minst systematiserte av menneskelige bestrebelser, og den mest misforståtte. » Han bemerket at til og med selve definisjonen på kunst fortsatt var gjenstand for intens debatt. Derfor ønsket han på et rent akademisk nivå å undersøke emnet i sin bredeste og mest essensielle form, og slik løse spørsmål som filosofer og kritikere lenge hadde fundert over, inkludert det mest grunnleggende spørsmålet av alle: «Hva er kunst?»

Likevel fantes det en annen grunn til hans interesse for emnet, og det følger fra faktumet at helt i tillegg til alt annet L. Ron Hubbard oppnådde, var han selv kunstner. Derfor dette, fra tretti år tidligere.

«Å fange mine egne drømmer i ord, maling eller musikk og så se dem leve, er den høyeste formen for spenning.»

Mens senere, og som en altomfattende erklæring ved overgangen til Scientology:

«Kunstneren spiller en enorm rolle i forbedringen av dagens realitet og skapingen av morgendagens realitet. Han opererer på et høyere nivå enn vitenskapen med hensyn til Menneskets nødvendigheter og behov. Hvor høyt en kultur har nådd, kan måles direkte gjennom det antallet av personer i den som arbeider på det estetiske feltet. Siden kunstneren arbeider med fremtidige realiteter, søker han alltid forbedringer eller forandringer av den eksisterende realiteten. Dette gjør uunngåelig og uvegerlig kunstneren til en rebell mot status quo. Kunstneren, som dag etter dag postulerer nye realiteter i fremtiden, oppnår en fredelig revolusjon.»

Det er ingen tvil om at «Dette temmelig enorme emnet kunst», slik han beskrev det, ikke var noe han tok lett på. Faktisk er det sannsynligvis umulig å betrakte L. Ron Hubbards liv uten å ta opp hans kunstneriske prestasjoner.