L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRETT

Menneskevenn

Til tross for dette århundrets imponerende samling av teknologiske undre – innen medisin, transport, kjernekraft og elektronisk kommunikasjon – så lever vi i et samfunn med alvorlige problemer. Under det tredoble stormangrepet fra stoffmisbruk, kriminalitet og synkende moral har mye av denne verdenen virkelig blitt en ødemark. Noen amerikanske vurderinger anslår for eksempel at marihuana har blitt den største salgsavlingen i USA og at illegale stoff har en anslått avkastning på omkring 500 milliarder dollar årlig. I tillegg til disse tallene, har man ytterligere 712 milliarder dollar som brukes på medisinske og psykiatriske medikamenter – til vi til slutt står overfor en krise i en virkelig verdensomspennende størrelsesorden, der jordens befolkning bruker flere penger på medikamenter og stoff enn de fleste nasjoner produserer i form av varer og tjenester.

Likevel er de ulovlig inntjente pengene bare én målestokk for hva dagens stoffmisbruk koster oss. Forbindelsen med kriminalitet er en annen. Ifølge USAs Justisdepartements undersøkelser viser tester at halvdelen av alle dem som blir arrestert for voldsforbrytelser har tatt ulovlige stoff, noe som igjen vil si 1,4 millioner voldshandlinger i året ... og omkostningene i form av menneskelig elendighet er uoverskuelige.

Til grunn for både stoffmisbruk og kriminalitet ligger meget sannsynlig det som har blitt kalt «en postmoderne moralsk krise». Og her er også faktaene foruroligende: mer enn 40 prosent av alle ekteskap ender i skilsmisse, ytterligere 40 prosent av alle amerikanske ungdommer innrømmer gjerne at de lyver for økonomisk vinning og enda 64 prosent innrømmer at de har fusket på eksamener. Bildet blir enda dystrere sett i lys av umoralen i cyberspace. Det vil si: 25 prosent av alle søk på nettet er pornografiske og 60 prosent av all software er piratkopier. Det er derfor ikke overraskende at etter hvert som antallet innbrudd, underslag og alle andre former for tyveri til slutt har nådd epidemiske proporsjoner, har omtrent 76 % av alle amerikanere begynt å beskrive denne epoken som «Det moralske og åndelige forfallets tidsalder».

Ettersom han oppfattet hvilken retning verden beveget seg i allerede i 1950, begynte L. Ron Hubbard å lete etter et middel som mennesket kunne bruke til, som han skrev, «selv å gjenvinne noe av lykken, noe av oppriktigheten og noe av kjærligheten og vennligheten som det ble skapt med».