Menneskevenn

Til tross for dette århundrets imponerende samling av teknologiske underverker – innen medisin, transport, kjernekraft og elektronisk kommunikasjon – lever vi i et samfunn med alvorlige problemer. Under det tredoble stormangrepet fra stoffmisbruk, kriminalitet og synkende moral har mye av denne verdenen virkelig blitt en ødemark. Ifølge enkelte beregninger har marihuana for eksempel blitt den største salgsavlingen i Amerika, mens ulovlig narkotika har en anslått avkastning på omkring 500 milliarder dollar årlig. I tillegg til disse tallene, kommer enda over 700 milliarder dollar som brukes på medisinske og psykiatriske medikamenter – til vi til slutt står overfor en krise av virkelig verdensomspennende proporsjoner, der jordens befolkning bruker flere penger på medikamenter og stoff enn de fleste nasjoner produserer i form av varer og tjenester.

Likevel er disse ulovlige inntektene bare ett mål på de ofrene dagens stoffmisbruk krever. Forbindelsen med kriminalitet er et annet. Ifølge undersøkelser fra det amerikanske justisdepartementet viser tester at halvparten av alle dem som blir arrestert for voldsforbrytelser, har tatt ulovlige stoff, noe som igjen vil si godt over en million voldshandlinger i året ... og hva disse koster i form av menneskelig lidelse, er umulig å beregne.

Det kan hevdes at til grunn for både stoffmisbruk og kriminalitet ligger det som har blitt kalt «en postmoderne moralsk krise». Og her er også faktaene foruroligende: mer enn 40 prosent av alle ekteskap ender i skilsmisse; ytterligere 40 prosent av alle amerikanske ungdommer innrømmer gjerne at de lyver for økonomisk vinning, og enda 64 prosent innrømmer at de har fusket på eksamener. Bildet blir enda dystrere sett i lys av umoralen i cyberspace. Det vil si: minst 10 prosent av alle nettsteder kan karakteriseres som pornografiske, mens 40 prosent av all programvare i næringslivet er piratkopier. Det er derfor ikke overraskende at etter hvert som antallet innbrudd, underslag og alle andre former for tyveri har nådd epidemiske proporsjoner, har historikere begynt å se denne epoken som en tidsalder med moralen så ute av balanse at vi ikke har sett noe lignende siden Romerrikets fall.

Fordi L. Ron Hubbard så tidlig som i 1950 forstod hvor verden var på vei, begynte han å lete etter en måte som ville muliggjøre at, som han skrev:

«Mennesket igjen skal kunne stå på egne ben, finne seg selv i et veldig forvirret, mekanistisk samfunn, og gjenvinne noe av den lykken, noe av den oppriktigheten og noe av den kjærligheten og vennligheten som det ble skapt med.»

Dette er bakgrunnen for all hans humanitære teknologi som kan brukes til å gjenvinne menneskelig anstendighet, og bakgrunnen for alt du vil få se på de følgende sidene.