Linksfield Ridge House
Johannesburg, Sør-Afrika

Stuen – fullt restaurert med sine opprinnelige eksotiske tregulv og innredning – ble brukt til møter om planer og programmer i Sør-Afrika.
Hubbards arbeidsværelse, med oppslagsbøkene, sebraskinnteppet, afrikanske gjenstander og filmkameraet han brukte i Sør-Afrika.
På slutten av 1960 reiste L. Ron Hubbard fra sitt hjem på Saint Hill Manor for å oppholde seg i Johannesburg i Sør-Afrika for en lengre periode. Blant de viktige hendelsene fra oppholdet hans i Sør-Afrika: Han skrev en «én mann, én stemme»-grunnlov for et Sør-Afrika som ble holdt nede av apartheid. Han presenterte også en «bill of rights» og en straffelov for å sikre likhet og rettferdighet.

Som et annet vesentlig gjennombrudd fra toppen av Linksfield Ridge, utviklet han introduksjonsrutene inn i Scientologi-organisasjoner og etablerte nye typer organisasjoner – Sentre og Bykontorer – for å ta hånd om nystartede Scientologi-grupper.

Det fullt restaurerte hjemmet huser utstillinger som forteller om L. Ron Hubbards besøk i Sør-Afrikas fengsler og det programmet han startet for resosialisering av kriminelle, hans foredrag for sørafrikanske scientologer og hans pionerarbeid i Rhodesia (nå Zimbabwe).

Offentlige representanter og embetsmenn møtes også her for å planlegge utdannelsesprogrammer for innbyggerne i Sør-Afrika, som bruker L. Ron Hubbards teknologi til forbedring av samfunnet.

Scientologer går i dag også inn i den samme stuen der L. Ron Hubbard tok i mot offisielle representanter og embetsmenn. Man kan også se arbeidsværelset hvor han skrev grunnloven sin på vegne av alle sørafrikanere og Scientologi-lærebøker på vegne av hele menneskeheten.