«Den neste store sivilisasjonen på denne planeten vil oppstå fra det sørlige Afrika ...»
– L. Ron Hubbard, i en tale til Scientologister i Johannesburg

Linksfield Ridge House
Johannesburg, Sør-Afrika

Mr. Hubbards arbeidsværelse, med oppslagsbøkene, sebraskinnteppet, afrikanske gjenstander og filmkameraet han brukte i Sør-Afrika.

På slutten av 1960 reiste L. Ron Hubbard fra sitt hjem på Saint Hill Manor for å oppholde seg i Johannesburg i Sør-Afrika for en lengre periode. Blant de viktige hendelsene fra oppholdet hans i Sør-Afrika: Han skrev en «én mann, én stemme»-grunnlov for et Sør-Afrika som ble holdt nede av apartheid. Han presenterte også en «bill of rights» og en straffelov for å sikre likhet og rettferdighet.

Som et annet vesentlig gjennombrudd fra toppen av Linksfield Ridge, utviklet han introduksjonsrutene inn i Scientology organisasjoner og etablerte nye typer organisasjoner – Sentre og Bykontorer – for å ta hånd om nystartede Scientology grupper.

Det fullt restaurerte hjemmet huser utstillinger som forteller om L. Ron Hubbards besøk i Sør-Afrikas fengsler og det programmet han startet for resosialisering av kriminelle, hans foredrag for sørafrikanske Scientologister og hans pionerarbeid i Rhodesia (nå Zimbabwe).

Stuen – fullt restaurert med sine opprinnelige eksotiske tregulv og innredning – ble brukt til møter om planer og programmer i Sør-Afrika.

Offentlige representanter og embetsmenn møtes også her for å planlegge utdannelsesprogrammer for innbyggerne i Sør-Afrika, som bruker L. Ron Hubbards teknologi til forbedring av samfunnet.

Scientologister går i dag også inn i den samme stuen der mr. Hubbard tok i mot offisielle representanter og embetsmenn. Man kan også se arbeidsværelset hvor han skrev grunnloven sin på vegne av alle sørafrikanere og Scientology lærebøker på vegne av hele menneskeheten.