DAGENS SITAT

«Lykke kunne da defineres som å overvinne hindre i retning av et ønskelig mål. Hvis man ser nærmere på det, vil man oppdage at ethvert ønskelig mål er et overlevelsesmål.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Scientologi: Et nytt syn på livet