DAGENS SITAT

«Det er en selvinnlysende sannhet at hvis vi kunne forstå alt liv, ville vi så tolerere alt liv.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Dianetikk 55!