DAGENS SITAT

«Viten om de generelle, underliggende reglene for livet ville skape trygghet i livet. Viten om de underliggende reglene for livet ville også skape trygghet i en jobb.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Arbeidets problemer