DAGENS SITAT

«Intet menneske er lykkelig uten et mål, og intet menneske kan være lykkelig uten tillit til sin egen evne til å nå dette målet.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Vitenskapen om Overlevelse