DAGENS SITAT

«Selvtillit alene er trygghet. Evnen din er tryggheten din. Det finnes ingen annen trygghet enn deg selv.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Håndbok for preclearer