DAGENS SITAT

«Så det er den grunnleggende leksen som alle lærer i dette universet. De lærer å holde munn, og det er den gale leksen. Når du er i tvil, så snakk. Når du er i tvil, kommuniser.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Phoenix-foredragene