DAGENS SITAT

«Det finnes ikke noe formål som er bryet verdt å overveie som ikke innbefatter lykke og erfaring. Når et menneske ikke lenger er i stand til å forestille seg at lykke kan være en del av fremtiden hans, da er det mennesket dødt.»

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Dianetikk 55!