«Så uten på noen måte å fordømme eller håne noen
av menneskets overbevisninger, reiste Scientology
seg fra asken etter en vitenskap uten ånd og stilte
på nytt – og besvarte – de evige spørsmålene.»

– L. Ron Hubbard

Fotografi av L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard
Artikler og essay

Her presenteres et utvalg av L. Ron Hubbards artikler der han beskriver sin egen filosofi og sin bemerkelsesverdige reise mot grunnleggelsen av Dianetics og Scientology.

La oss som en innledning imidlertid først definere filosofi slik mr. Hubbard gjorde – en kjærlighet til eller streben etter visdom, som tradisjonelt omfatter enhver storslått leting etter sannhet – og dermed betrakte arbeidet hans som en del av den eldste filosofiske tradisjonen, som minst strekker seg tilbake til starten på religiøs tenkning.


Min filosofi
AV L. RON HUBBARD

«Min filosofi» ble skrevet i januar 1965, og har blitt beskrevet som den definitive uttalelsen fra L. Ron Hubbard om hans filosofiske standpunkt.

Emnet filosofi har eksistert fra de eldste tider. Ordet betyr «kjærlighet til, studium av eller streben etter visdom eller viten om ting og deres årsaker, enten teoretisk eller praktisk.»

Alt det vi vet om vitenskap og religion, kommer fra filosofi ....


En oppsummering av Scientology for forskere
AV L. RON HUBBARD

«En oppsummering av Scientology for forskere» ble skrevet i januar 1969, og gir en oversikt, ikke bare over vanskelighetene ved vitenskapelig forskning når den anvendes på humaniora, men hvordan L. Ron Hubbard overvant disse for å utvikle Scientology.

I skrivende stund (1969) har jeg i omkring trettiåtte år holdt på med grunnleggende forskning på livet og humaniora ...


Filosofi vinner etter 2000 år
AV L. RON HUBBARD

I noe som innebærer en endelig uttalelse om Scientologys plass i den filosofiske tradisjonen, kommer L. Ron Hubbards «Filosofi vinner etter 2000 år». Skrevet sent i februar i 1966, er det en anerkjennelse av dem han anså som Dianetics og Scientologys rettmessige forgjengere, spesielt de greske filosofene Aristoteles, Sokrates, Platon og Euklid.

Filosofien døde ikke med det gamle Hellas.

Fra datidens naturfilosofi oppstod vitenskapen ...


Scientology svarer
AV L. RON HUBBARD

«Scientology svarer» fra 1966 ble skrevet for å ledsage «Filosofi vinner etter 2000 år». Her presenterer mr. Hubbard et perspektiv på frihet som ligger langt over det filosofer i gamle dager trodde var mulig.

Mennesket har stilt svært mange spørsmål om seg selv.

Spørsmål som: «Hvem er jeg?» «Hvor kommer jeg fra?» «Hva er døden?» «Finnes det et liv etter døden?» ...


Hva er storhet?
AV L. RON HUBBARD

Konflikt eller toleranse, samarbeid eller splid, kjærlighet eller hat – dette er spørsmål som angår både dagliglivet og internasjonale forhold. I denne artikkelen fra våren 1966 tar mr. Hubbard for seg spørsmålet: Når man utsettes for hat, hva er da løsningen på ens egen lykke?

Den vanskeligste oppgave man kan ha, er å fortsette å elske sine medmennesker til tross for alle grunnene til ikke å gjøre det.

Og det sanne tegn på mental sunnhet og storhet er å fortsette å gjøre det ...