«Scientology er vitenskapen om å vite hvordan man vet svarene. Det er en visdom som følger tradisjonen til ti tusen års søken i Asia og i vestlige sivilisasjoner. Det er vitenskapen om menneskelige anliggender som behandler Menneskets livingness og beingness, og som viser det er en vei til større frihet.»
– L. Ron Hubbard

Bøker og Foredrag i
Dianetics og Scientology

Ingen uttalelse er mer typisk for L. Ron Hubbard enn hans enkle erklæring: «Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.» 

Som et bevis på dette inneholder materialene i Dianetics og Scientology den største informasjonsmengden som noensinne har blitt samlet om sinnet, ånden og livet. Den har omhyggelig blitt forbedret og systematisert av L. Ron Hubbard gjennom fem tiår med forskning, undersøkelse og utvikling. Resultatene av dette arbeidet finnes i hundrevis av bøker og mer enn 3000 innspilte foredrag. 

Bøkene og foredragene danner det grunnlaget som Scientologys Bro til frihet er bygd på. Mr. Hubbard holdt i mange tilfeller en rekke foredrag umiddelbart etter utgivelsen av en ny bok, for å gi ytterligere forklaringer på og innsikt i disse milepælene. 

Mens L. Ron Hubbards bøker inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene slik de forekom på forskningssporet, gir foredragene hans de løpende forskningsopptegnelsene fra dag til dag. De forklarer også tankene, konklusjonene, testene og demonstrasjonene som fant sted langs denne veien. De er dermed den fullstendige opptegnelsen av hele forskningssporet, som ikke bare gir de viktigste gjennombruddene i Dianetics og Scientology, men også hvorfor og hvordan han kom frem til dem.

Det mest betydningsfulle vitnesbyrd om L. Ron Hubbard er likevel miraklene som oppnås med teknologien hans, og de millionene av venner som bringer denne teknologien videre slik at den skal være her til evig tid. Begge fortsetter å øke i antall for hver dag som går.

Finn ut av mer om L. Ron Hubbards Dianetics- og Scientology bøker og -foredrag på Bridge Publications og New Era Publications.