Løsninger på stoff

Selv om L. Ron Hubbard lenge hadde forstått hva stoff kunne bety for menneskelig elendighet, var det den såkalte psykedeliske revolusjonen på 1960-tallet som fikk ham til å gjennomføre sitt mest intensive arbeid innenfor rehabilitering. Tankegangen hans var enkel – intet menneske kan være åndelig fritt hvis det er lenket til et kjemisk stoff. Ikke bare utgjør stoffmisbruk en fare for helsen, men det påvirker også ens innlæringshastighet, holdning, personlighet og generelle mentale årvåkenhet. Etter en gjennomgang i 1973 av hva det voldsomme stoffmisbruket forårsaket blant ungdommer i byen New York, begynte han å omtale denne stoffepidemien som en ødeleggende sosial katastrofe. Og når man ser på hva som fulgte dette psykedeliske tiåret, inkludert et kraftig stigende kokain- og heroinmisbruk og all den ledsagende volden, hadde han rett. Den sosiale ødeleggelsen viste seg i meget stor grad å være en katastrofe. Problemet var heller ikke på noen måte begrenset til bruken av gatestoff i den sosiale periferien. Det var heller omvendt, for med psykiatriske og farmasøytiske virksomheter som ivrig pumpet stoff inn i de tradisjonelle sosiale blodårene, var konsekvensene helt og fullt kulturelle. Gjennom videre undersøkelser gjennom slutten av 1970-årene, kom et annet snikende problem for dagen: Selv mange år etter å ha sluttet med stoff og å ha reparert alle akutte skader, var den tidligere misbrukeren fortsatt i fare – stor fare.

Sentralt i dette problemet var det L. Ron Hubbard identifiserte som ørsmå rester av tidligere inntatte stoffer, lagret i fettvevet. Ettersom de kan aktiveres når som helst, er det disse restene som forårsaker det som ofte kalles «flashbacks», og som har vist seg å være spesielt forstyrrende for dem som har eksperimentert med LSD. Faktisk har tidligere stoffmisbrukere selv mange år etter at de har tatt stoffet, opplevd skremmende og uforutsigbare «tripper». Dessuten, som mr. Hubbard deretter oppdaget, er ikke ulovlig narkotika de eneste skadelige stoffene som lagres i fettvevet. Faktumet er at så og si alle typer stoff, medikamenter, kjemiske gifter, konserveringsmidler, plantevernmidler og industriavfallsstoffer som vi jevnlig får i oss, kan feste seg i kroppen og skade oss.

Samlingen av materialer som beskriver leveringen av L. Ron Hubbards Renselsesprogram. Det omfatter: Ren kropp, klart sinn, en illustrert arbeidsbok, og tekniske materialer til å overvåke opplegget

Denne oppdagelsen – og L. Ron Hubbard var uten tvil den første som innså dette – hadde gjennomgripende forgreninger. Ta for eksempel en senere rapport fra Miljøvernetaten i USA, som innrømmet at en gjennomsnittsamerikaner får i seg over sju hundre potensielt farlige stoffer. Hva alt dette betyr i form av dårlig helse og forkortet levetid, kan etaten ikke si. Men ett faktum står klinkende klart fra både mr. Hubbards opprinnelige forskning og sekundære medisinske studier: Disse toksiske substansene gjør mye for å redusere vår evne til å handle, tenke og sanse.

Skaden oppstår på denne måten: Gitt at kroppen grunnleggende sett er et kommunikasjonssystem, der hjernen fungerer som en kontrolltavle for overføringen av tanke til handling, så kan biokjemiske substanser være ødeleggende – de kan faktisk forstyrre det normale tankemønsteret. Det er unødvendig å nevne at disse toksiske substansene også gjør mye for å hemme læringshastighet, hukommelse og alt annet som er nødvendig for vårt fysiske og åndelige velvære.

Som et svar på det han med rette beskrev som en biokjemisk krise, utviklet Hubbard et komplett program til å bekjempe den. Det blir mest omfattende beskrevet i boken Ren kropp, klart sinn, og består av et nøyaktig opplegg med trening, badstue og kosttilskudd i samarbeid med lege. Dette bærer da det passende navnet Renselsesprogrammet, og er beregnet på å forårsake en avgiftning, og fjerner faktisk stoffrester fra fettvevene.

Forskningssenteret for avhengighetslidelser og kronisk smerte fant i en nylig vitenskapelig undersøkelse av L. Ron Hubbards Renselsesprogram at stoffrester definitivt ble utskilt fra kroppen, noe som bekrefter mr. Hubbards funn.

Faktisk er Renselsesprogrammet ifølge tallrike undersøkelser den eneste måten å fjerne stoffrester fra fettvevene på. Da man fant at innbyggere i Michigan i 1973 hadde fått i seg farlige mengder av et brannhemmende middel, var faktisk bare Renselsesprogrammet beviselig i stand til å redusere giftnivåene. På samme måte viste programmet seg å være den eneste effektive metoden til å fjerne den luftbårne forurensningen fra redningsmannskaper etter 11. september 2001, som hadde gitt dem lungesykdommer. Brannmenn fra New York beskrev at programmet bokstavelig talt reddet livene deres.

«L. Ron Hubbard, som utviklet dette utsvettingsprogrammet i badstuen, fant at stoffrester/metabolitter lagres i kroppens fettvev i lengre tid. Jeg er forbløffet over hvor nøyaktige oppdagelsene hans er. Kurvene og den første rapporten viser det vi har forventet en stund – stoff skilles definitivt ut i løpet av dette programmet.»

Forest Tennant, lege, dr.P.H., ansvarlig leder, Forskningssenteret for avhengighetslidelser og kronisk smerte

Sluttresultatet er mer enn imponerende; det har faktisk omdefinert rammene for miljømedisin. For mens leger tidligere bare behandlet symptomer på oppsamlingen av giftstoff – inkludert utmattelse, hukommelsessvikt og kvalme – var de nå plutselig i stand til å behandle den underliggende kilden til problemet. Som en følge av dette forteller mange av dem som fullfører programmet, ikke bare om forbedrede persepsjoner, men gir også uttrykk for at de generelt er lykkeligere, mer energiske, mentalt våknere og alt i alt har en bedre innstilling. Dette er årsaken til påfølgende rapporter om dramatisk forbedrede personlige forhold, og kort sagt, en gjenvinning av det mr. Hubbard så minneverdig beskrev som:

«... noe av den lykken, noe av den oppriktigheten og noe av den kjærligheten og vennligheten som det ble skapt med.»