Menneskevenn: Utdannelse, leseferdigheter og sivilisasjon

Oppnå et omfattende perspektiv på L. Ron Hubbard, pedagog og hans svært opplysende utvikling av Studieteknologien – den eneste teknologien for læring og lese- og skriveferdigheter i stand til å snu på en utdannelsesmessig krise og et kulturelt forfall.

Formålet og målet til ethvert samfunn når det tar for seg problemet med utdannelse, er å øke evnene, initiativet og det kulturelle nivået, og gjennom alle disse, samfunnets overlevelsesnivå.

– L. Ron Hubbard

INNHOLDET INKLUDERER
 • En introduksjon til L. Ron Hubbard
 • Utdannelsen av en pedagog
  • » Utdannelse av L. Ron Hubbard
  • » Undervisning av L. Ron Hubbard
 • Studieteknologi
  • » Hvordan man oppklarer et misforstått ord av L. Ron Hubbard
  • » Ordoppklaring: Nøkkelen til kommunikasjon, utdannelse og forståelse av L. Ron Hubbard
 • Nøkkelen til livet
  • » Grammatikk av L. Ron Hubbard
 • Applied Scholastics
L. Ron Hubbard-serien, Det fullstendige biografiske leksikon, er tilgjengelig fra Bridge Publications og New Era Publications.