Noen av de mer enn 4000 prisene, proklamasjonene og påskjønnelsene LRH har fått som anerkjennelse for en livstid med kreativt og humanitært arbeid. Det omfatter priser for hans revolusjonære arbeid innenfor områdene stoffavvenning, utdannelse, resosialisering av kriminelle, moralsk fornyelse og kunst.

«Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.

Disse skyggene virker så tette på ham og tynger ham ned, slik at når han oppdager at de er skygger, og at han kan se gjennom dem, gå gjennom dem og igjen være i solen, blir han enormt glad. Og jeg er redd jeg er like glad som ham.»

L. Ron Hubbard

Noen av de mer enn 4000 prisene, proklamasjonene og påskjønnelsene LRH har fått som anerkjennelse for en livstid med kreativt og humanitært arbeid. Det omfatter priser for hans revolusjonære arbeid innenfor områdene stoffavvenning, utdannelse, resosialisering av kriminelle, moralsk fornyelse og kunst.

Epilog

Filosof, menneskevenn, forfatter, kunstner, pedagog og administrator – L. Ron Hubbard har hjulpet oss på utallige måter. Til gjengjeld blir han av millioner av mennesker verden over bokstavelig talt sett på som menneskehetens største venn: av dem som nå kan lese og skrive, av dem som nå er stoffrie, av dem som har brukt arbeidet hans til å gjenvinne sin verdighet og selvrespekt, av dem som gleder seg over ny fremgang, moral og den uovertrufne gleden ved kunstnerisk kreativitet.

Men hva L. Ron Hubbard i siste instans skaffet til veie for å oppløfte menneskeheten, finnes i de mer enn 75 millionene ord i innspilte foredrag, bøker og tilhørende skrifter som utgjør helheten av Dianetics og Scientology. Hvis dette portrettet bare så vidt har berørt disse emnene, har han ikke desto mindre sørget for at den større arven er tilgjengelig for alle dem som ønsker å tilegne seg den. Sant nok krever denne veien til evig frihet et engasjement, en besluttsomhet. Men han forventet aldri at man skulle følge den blindt eller uten å undersøke den. Men heller, og helt enkelt:

«Dette er veien til å vite hvordan å vite. Følg den og se.»