L. Ron Hubbard har fått tusenvis av lokale, statlige og internasjonale priser og anerkjennelser for sitt humanitære arbeid, inklusive hans gjennombrudd på områdene stoffavvenning, resosialisering av kriminelle og utdannelse.

Humanitære
PRISER OG ANERKJENNELSER

Mr. Hubbards teknologi for rehabilitering av stoffmisbrukere og avgiftning, resosialisering av kriminelle, læring, lese- og skriveferdigheter, samt hans veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft – Veien til lykke – har berørt nesten en milliard menneskers liv i rundt 170 land.

Ærespris – Leeuwkop-fengselet

Presentert til L. Ron Hubbard av de innsatte i Sør-Afrikas Leeuwkop-fengsel, som en anerkjennelse for hans teknologi til resosialisering av kriminelle: «Du har brakt nytt håp til manges liv. Du har endret våre sørafrikanske fengsler med smerte og sorg til steder med håp og liv.»

Bare ett enkelt eksempel blant mange er Leeuwkop-fengselet – et strengt bevoktet fengsel utenfor Johannesburg i Sør-Afrika, beryktet for sin hensynsløshet. Etter iverksettelsen av Criminon – rehabilitering basert på L. Ron Hubbards gjennombrudd innenfor dette området – var volden i fengselet nesten forsvunnet. Som en anerkjennelse av den forbløffende virkningen av mr. Hubbards teknologi, presenterte innsatte i Leeuwkop ham med den følgende utmerkelsen som var inngravert med det følgende: «Du har brakt nytt håp til manges liv. Du har endret våre sørafrikanske fengsler med smerte og sorg til steder med håp og liv.»

I et annet fengsel fikk like forbløffende resultater Panamas sjef for intern sikkerhet til å gi en offisiell anerkjennelse til L. Ron Hubbard for «hans hjelpsomme humanitære arbeid og funksjonelle åndelige teknologi som hjelper hver eneste person i Centro Femenino de rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari-fengselet så vel som at den skaper nye familier.»

Offisiell anerkjennelse – Rådet for farlige stoff, kontoret til Filippinenes president

Tildelt L. Ron Hubbard av formannen for Rådet for farlige stoff, for «hans humanitære arbeid på området utdannelse om stoff og rehabilitering av stoffmisbrukere, og for hans relevante teknologier som er innført og iverksatt på Filippinene ... noe som i en umåtelig grad bidrar til en vellykket streben etter vår edle visjon om et land uten stoff.»

Så er det L. Ron Hubbards stoffavvenningsteknologi som nå brukes i omkring 50 land. Tilskyndet av effektiviteten og suksessen til disse programmene presenterte formannen for Filippinenes råd for farlige stoff L. Ron Hubbard med en plakett som formelt anerkjente ham for «hans humanitære arbeid på området utdannelse om stoff og rehabilitering av stoffmisbrukere, og for hans relevante teknologier som er innført og iverksatt på Filippinene ... noe som i en umåtelig grad bidrar til en vellykket streben etter vår edle visjon om et land uten stoff.»

New York-brannmanns æreshjelm – brannvesenet i New York

Gitt til L. Ron Hubbard av byens brannmenn, etter suksessen med avgiftningsprosjektet for New Yorks redningsarbeidere. Den var inngravert med følgende: «Til vår bror, L. Ron Hubbard, fra dine brødre i New York bys brannvesen. Vi ærer deg med denne hjelmen, et symbol på vårt motto ’å beskytte liv og eiendom’, noe arven fra din teknologi uttrykker,
2. august 2003.»

W.E.B. DuBois pris for fremragende lederskap – NAACP

Gitt til mr. Hubbard for hans humanitære arbeid innenfor områdene utdannelse og lese- og skriveferdigheter.

Mr. Hubbards avgiftningsprogram er på samme måte anerkjent for mirakuløse resultater i rehabiliteringen av brannfolk og redningsarbeidere i New York i kjølvannet av 11. september. Spesielt tok Avgiftningsprosjektet for New Yorks redningsarbeidere – som bruker L. Ron Hubbards banebrytende teknologi – for seg de fysiske problemene til dem som ble utsatt for hittil ukjente nivåer av giftig støv, røyk og damp på Ground Zero. Etter prosjektets ubetingede suksess gav brannfolk i byen New York en New York-brannmanns æreshjelm til mr. Hubbard, inngravert med følgende: «Til vår bror, L. Ron Hubbard, fra dine brødre i New York bys brannvesen. Vi ærer deg med denne hjelmen, et symbol på vårt motto ’å beskytte liv og eiendom’, noe arven fra din teknologi uttrykker, 2. august 2003.»

Når det gjelder L. Ron Hubbards utdannelsesteknologi, blir den for øyeblikket ikke bare brukt i omkring 70 land på seks kontinenter, men mer enn 30 millioner elever har deltatt i disse programmene. Derfor føles virkningen av mr. Hubbards gjennombrudd i hele nasjoner.

På grunn av dette har L. Ron Hubbard mottatt W.E.B. DuBois pris for fremragende lederskap fra Den nasjonale foreningen for bedring av forholdene for fargede (NAACP) samt en offisiell anerkjennelse fra Kongressen for likestilling mellom rasene (CORE) for banebrytende teknologi som har «brakt fornyet håp til barn og voksne over hele landet gjennom forbedrede lese- og skriveferdigheter og forståelse».

 

ET YTTERLIGERE UTVALG AV
PRISER OG ANERKJENNELSER

Selv om det ville være umulig å liste opp de tusenvis av anerkjennelser som L. Ron Hubbard har mottatt for sitt humanitære arbeid – som nå brukes av mer enn 1800 offentlige organer – er det følgende bare et forkortet utvalg av disse anerkjennelsene, proklamasjonene og prisene:

Mexicali politilue – Mexicalis politisjef: Til ære for mr. Hubbards oppdagelser innenfor stoffavvenning og resosialisering av kriminelle tildelte politisjefen i Mexicali L. Ron Hubbard tittelen Ærespolitisjef.

Internasjonal sivil gullpris – Sivilt forum, Nepal: Tildelt L. Ron Hubbard for «hans fremragende bidrag til folket i Nepal innenfor områdene utdannelse, rehabilitering av stoffmisbrukere og for den åndelige helbredelsesteknologien Dianetics».

Menneskerettighets- og fredspris – Universell fredsføderasjon: Gitt til L. Ron Hubbard for hans arbeid som en «stor humanist og fredsskaper».

Ærespris – De amerikanske guttespeiderne: Gitt til L. Ron Hubbard «for hans humanitære arbeid til gagn for menneskeheten».

Blackfoot-krigshodepryd – Blackfoot-samfunnet: Gitt til L. Ron Hubbard som en anerkjennelse av hans teknikker som redder liv innen rehabilitering av stoffmisbrukere og utdannelse.

Offisiell anerkjennelse – Sosialt rehabiliteringssenter for yngre barn i Transbaikalia-Nadesjeda, Russland: Presentert «i takknemlighet til L. Ron Hubbard – filosofen, vitenskapsmannen og menneskevennen, som gav et uvurderlig bidrag til forbedringen av menneskeheten».

Fellow – Den internasjonale oseanografiske stiftelsen: Tildelt for L. Ron Hubbards bidrag til fremmingen og utvidelsen av kunnskap og oppdagelser i oseanografi og havforskning.

Gave til menneskeheten-prisen – pedagoger i Valencia, Venezuela: Anerkjenner L. Ron Hubbard for hans Studieteknologi.

Erklæring om takknemlighet – Undervisningsdepartementet i Venezuela: Gitt som anerkjennelse av mr. Hubbards undervisningsteknologi.

Erklæring om anerkjennelse – Justisdepartementet i Venezuela: I takknemlighet for L. Ron Hubbards nyvinninger innenfor området kommunikasjon, som brukes i rettsprogrammer for ungdommer i Venezuela.

Sølvpokal – Rådet for Marche-regionen i Italia: Gitt som en anerkjennelse av L. Ron Hubbard som pedagog og filosof.

Verdensfredsdagen-pris – byen Sacramento i California: Som anerkjennelse av L. Ron Hubbard som Grunnleggeren av Dianetics og Scientology, med en visjon om en verden uten krig og kriminalitet.

Erklæring om anerkjennelse – byen Washington, D.C.: Som anerkjennelse av L. Ron Hubbard for forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» fra Veien til lykke.

Prisen banebrytende miljøvernforkjemper – Earth Society-stiftelsen New York, New York: Gitt som en påskjønnelse til L. Ron Hubbard, «banebrytende miljøvernforkjemper», for hans bidrag til et bedre sted å leve.

Anerkjennelse – Kommisjonen for utdannelse, Den lovgivende forsamlingen i Mexico City: Som anerkjennelse av L. Ron Hubbard for hans Studieteknologi.

Senatets anerkjennelse – Roma, Italia: Som anerkjennelse av de dype menneskelige verdiene i L. Ron Hubbards verker.

Offisiell anerkjennelse – utdannelsesministeren i Gambia: En anerkjennelse av gavene i L. Ron Hubbards teknologi på vegne av folket i Gambia.

Minnefrimerker – postvesenet i Sveits: Fire frimerker ble viet L. Ron Hubbard av det sveitsiske postvesenet for hans store humanitære innsats.

Erklæring om anerkjennelseDet nasjonale polytekniske instituttet i Mexico: Som anerkjennelse av L. Ron Hubbards utvikling av en studieteknologi.

AnerkjennelseUtenriksdepartementet i Nepal: Som en anerkjennelse til L. Ron Hubbard for hans utvikling av en studiefilosofi og -teknologi.

Resolusjon – formannen for Representantenes hus i Puerto Rico: En resolusjon ble gitt til L. Ron Hubbard for hans humanitære innsats innenfor avgiftning og resosialisering av kriminelle.

UtmerkelseRepresentantenes hus, Commonwealth of Pennsylvania: Gitt som en anerkjennelse av L. Ron Hubbards livsverk og for hans rolle som frihetskjemper. 

Akademisk diplomVerdensakademiet for vitenskap, skjønne kunster og kultur i St. Petersburg, Russland: Gitt for L. Ron Hubbards bidrag som forfatter og vitenskapsmann som gjorde grunnleggende oppdagelser innenfor området menneskesinnet.

Offisiell anerkjennelsepensjonert politioverbetjent Scotland Yard: Gitt til L. Ron Hubbard for hans humanitære arv.

Eagle Claw og Tail Feather-utmerkelseSamson Cree Nation: Skjenket til L. Ron Hubbard av høvdingen for Samson Cree Nation. Presentert som den høyeste æren gitt av cree-folket fordi ørnen flyr tettest på Skaperen.

Frihetsstatuetilsynsførere i Sør-Afrika: Gitt til L. Ron Hubbard som en anerkjennelse av hans nyvinninger på området resosialisering av kriminelle.

ResolusjonDet puertoricanske senatet: For L. Ron Hubbards bidrag til Menneskeheten. Den bekjentgjør at hans humanitære og filosofiske ideer er en motivasjon og et eksempel for kommende generasjoner. Den ble enstemmig vedtatt av de 29 medlemmene av Det puertoricanske senatet og underskrevet av Senatets president.

Bynøkler

Shreveport, Louisiana
Kansas City, Missouri
Miami Beach, Florida
Amarillo, Texas
Concord, California
Durham, North Carolina
Staten Hidalgo i Mexico
Lafayette, Louisiana
Baton Rouge, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Mazatlán, Sinaloa, Mexico
Katmandu, Nepal

Æresborger
Galveston, Texas
Santa Fe, New Mexico
Gretna, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Riverside, California
Phoenix, Arizona
Ketchikan, Alaska

L. Ron Hubbard Street/Way

Wichita, Kansas
Elizabeth, New Jersey

Los Angeles, California

L. Ron Hubbard Day
Salt Lake City, Utah
Reno, Nevada
Providence, Rhode Island
Mesquite, Texas
Birmingham, Alabama
Oakland, California
Louisville, Kentucky
Helena, Montana
Little Rock, Arkansas
Atlanta, Georgia
Wichita, Kansas
Jacksonville, Florida
Chicago, Illinois
Columbus, Ohio
Indianapolis, Indiana
Covington, Kentucky
Baltimore, Maryland
Grand Prairie, Texas
Austin, Texas
Compton, California
Des Moines, Iowa
Detroit, Michigan
New Orleans, Louisiana
Minneapolis, Minnesota
Topeka, Kansas
Yonkers, New York
Mobile, Alabama
Cedar Rapids, Iowa
Cleveland, Ohio
Bridgeport, Connecticut
Raleigh, North Carolina
Redding, Pennsylvania
Roanoke, Virginia
Tulsa, Oklahoma
Williamsburg, Virginia
Tucson, Arizona
Camden, New Jersey
Hartford, Connecticut
Albuquerque, New Mexico
Schenectady, New York
Huntington Beach, California
Fort Myers, Florida
San Jose, California
Carson City, Nevada
Kitchener, Ontario, Canada
Memphis, Tennessee
Battle Creek, Michigan
Newport News, Virginia
New Albany, Indiana
Gainesville, Florida
Omaha, Nebraska
Lafayette, Louisiana
Harrisburg, Pennsylvania
Port Angeles, Washington
West Haven, Connecticut
Portsmouth, New Hampshire
Houston, Texas
Orlando, Florida
Wilmington, Delaware
Brunswick, Georgia
Cranston, Rhode Island
Myrtle Beach, South Carolina
Jackson, Mississippi
Syracuse, New York
Scranton, Pennsylvania
Richmond, Virginia
Newark, New York
Fresno, California

L. Ron Hubbard Month
Staten Ohio
Kansas City, Kansas
Dodge City, Kansas
East St. Louis, Illinois
Tuskegee, Alabama
Opa-Locka, Florida
Riverside, California