«Bare et vesen med den høyest mulige sans for eventyr og hengivenhet ville noensinne forsøke å løse gåten om Menneskets vesen og skjebne.»
– L. Ron Hubbard
«Bare et vesen med den høyest mulige sans for eventyr og hengivenhet ville noensinne forsøke å løse gåten om Menneskets vesen og skjebne.»
– L. Ron Hubbard

Den opprinnelige Founding Church of Scientology
i Washington, D.C. 

Resepsjonsområdet i Founding Church of Scientology i Washington, D.C. med utstillingen om L. Ron Hubbards tidlige liv.

På bare fem år hadde Scientology vokst fra bare en stiftelse til en internasjonal organisasjon. Med det livsviktige behovet for verdensomspennende kommunikasjonslinjer for å koordinere kirker og grupper på fem kontinenter, flyttet L. Ron Hubbard Scientologys sentrale aktiviteter fra Phoenix til Washington, D.C. Han ankom sommeren 1955 og etablerte Founding Church of Scientology i Washington, D.C., i 19th Street NW 1812, i midten av Embassy Row.

Den restaurerte tre etasjes bygningen var det første hovedkvarteret for Scientology i hele Amerika. I sitt kontor i andre etasje var L. Ron Hubbard den første daglige lederen. Han førte tilsyn med organiseringen av Kirker og utviklet og skrev administrative artikler og retningslinjer som fortsatt utgjør den organisatoriske strukturen i alle Scientology Kirker.

En restaurert bånddupliseringslinje i kjelleren som huset det første distribusjonssenteret i Scientology. De leverte L. Ron Hubbards bøker og foredrag til Kirker og kontorer på fem kontinenter.

Det var også fra Founding Church at det første distribusjonssenteret i Scientology skaffet til veie L. Ron Hubbards bøker og foredrag til sentre over hele verden. Det var i foredragsrommet i 1812 at L. Ron Hubbard kunngjorde de milepælene i Scientology som oppstod i forskningen hans.

I den fullt oppussede og restaurerte bygningen i Washington, D.C. finnes i dag opptegnelsene over L. Ron Hubbards liv – fra tiden med undersøkelser på George Washington-universitetet tidlig i 1930-årene, gjennom Den opprinnelige avhandlingen om Dianetics som ble skrevet rett rundt hjørnet i 1948.

Scientologister besøker nå stedet for å få vite mer om L. Ron Hubbards liv og hans gjennombrudd i forskningen i Washington, D.C. Det blir også avholdt konferanser her med representanter for myndighetene og den private sektoren for å planlegge og samordne bruken av L. Ron Hubbards løsninger på manglende lese- og skriveferdigheter, umoral, stoff og kriminalitet.