Hopp over introduksjonen

En kort kronologi
En kort kronologi
SE VIDEO

Montana: De første årene
1914–1918 Montana: De første årene
SE VIDEO

Et automobil-eventyr
1918 Et automobil-eventyr
SE VIDEO

Orlogskaptein «Snake» Thompson
1923 Orlogskaptein «Snake» Thompson
SE VIDEO

Et klasserom på Guam
1927 Et klasserom på Guam
SE VIDEO

Beherskelse av et innfødt språk
1928 Beherskelse av et innfødt språk
SE VIDEO

Skogvokter i Montana
1928 Skogvokter i Montana
SE VIDEO

Fra Det ville vesten til det uutgrunnelige Østen
1927–1929 Fra Det ville vesten til det uutgrunnelige Østen
SE VIDEO

Major Macbean fra Hans Majestets hemmelige tjeneste
1928 Major Macbean fra Hans Majestets hemmelige tjeneste
SE VIDEO

En tradisjon av visdom
1927–1929 En tradisjon av visdom
SE VIDEO

På flyoppvisningsturné i Amerika
1930 På flyoppvisningsturné i Amerika
SE VIDEO

Marineinfanteriet
1930 Marineinfanteriet
SE VIDEO

Poesi-eksperimentet
1931 Poesi-eksperimentet
SE VIDEO

Gåten om menneskelig hukommelse
1931–1932 Gåten om menneskelig hukommelse
SE VIDEO

Den lengste setningen
1931–1932 Den lengste setningen
SE VIDEO

En første klasse i kjernefysikk
1932 En første klasse i kjernefysikk
SE VIDEO

Lever historiene
1933–1941 Lever historiene
SE VIDEO

Et Picasso-show
1938 Et Picasso-show
SE VIDEO

Tilværelsens dynamiske prinsipp
1938 Tilværelsens dynamiske prinsipp
SE VIDEO

En invitasjon
1938 En invitasjon
SE VIDEO

Gjennom helvete og høyvann
1940 Gjennom helvete og høyvann
SE VIDEO

Eskimoisk oversettelse
1940 Eskimoisk oversettelse
SE VIDEO

Et glimrende skipsmannskap
1943 Et glimrende skipsmannskap
SE VIDEO

Trening av fenriker
1943 Trening av fenriker
SE VIDEO

Krig og sinnet
1944 Krig og sinnet
SE VIDEO

Tanke var sjefen
1945 Tanke var sjefen
SE VIDEO

En fotnote fra atomalderen
1945 En fotnote fra atomalderen
SE VIDEO

En ingeniørs «utdannelse»
1946 En ingeniørs «utdannelse»
SE VIDEO

Forbryteruniversitetene
1948 Forbryteruniversitetene
SE VIDEO

Spesialbetjent i Los Angeles-politiet
1948 Spesialbetjent i Los Angeles-politiet
SE VIDEO

En psykiaters omhyggelige opptegnelser
1948 En psykiaters omhyggelige opptegnelser
SE VIDEO

En ny atomligning
1952 En ny atomligning
SE VIDEO

Maskinalderen
1954 Maskinalderen
SE VIDEO
En kort kronologi
om
L. Ron Hubbards liv

Se video
INTRODUKSJON
MENNESKEVENN
KRIGSÅR
FORFATTER
UNIVERSITET
EVENTYRER
DET FJERNE ØSTEN
DE FØRSTE ÅRENE
SELVBIOGRAFISK TIDSLINJE
TIDLIGE ÅR
DET
FJERNE ØSTEN
EVENTYR
OG OPPDAGELSESREISER
UNIVERSITETSÅRENE
FORFATTER
KRIGSÅRENE
MENNESKEVENN
Spill introduksjon 
DET FJERNE ØSTEN
1927Et klasserom på GuamPå våren 1927, mens han besøkte sine foreldre ved den amerikanske marinestasjonen på øya Guam, tok Ron en midlertidig stilling som lærer i en innfødt grunnskole. Slike skoler ble opprettholdt av guvernøren så chamorro-barn kunne lære engelsk. Slik det ble undervist av L. Ron Hubbard, derimot, ble pensumet betydelig utvidet.

L. Ron Hubbard sa en gang at det bare finnes to kriterier for å ha levd et godt liv: Gjorde man det man satte seg fore? Og var folk glade for at man levde? Som et vitnesbyrd for det første står hans omfattende livsverk, inkludert de mer enn ti tusen skrevne tekstene og tre tusen båndforedragene om Dianetics og Scientology. Som et bevis på det andre har vi de mange hundre millioner av mennesker som påviselig har fått bedre liv fordi han levde. De er generasjonene av studenter som nå i høyeste grad kan lese på grunn av L. Ron Hubbards oppdagelser innenfor utdannelse; de er de millionene av mennesker som er befridd fra dragningen mot stoffmisbruk, som følge av L. Ron Hubbards gjennombrudd innenfor rehabilitering av stoffmisbrukere; de enda flere som har blitt berørt av hans moralkodeks basert på sunn fornuft; og enda mange millioner til som anser hans arbeid som den åndelige grunnsteinen i livet sitt.