Scientology svarer
av L. Ron Hubbard
(fortsatt)

Verden er tilbøyelig til å angripe nye ting, og Scientology har fått sin del fra særinteressegrupper og regjeringer, men til slutt reiser den seg stadig seirende og uten bitterhet fra hvert eneste sammenstøt.

Det å praktisere Scientology gir diverse interessante resultater. Ens intelligens øker, og ens evne til å ta hånd om problemene sine bedres betydelig.

Man behøver ikke å studere Scientology særlig lenge for å vite at man ikke behøver å dø for å finne ut hva man er eller hvor man blir av etter døden, for man kan erfare alt sammen for seg selv, uten noen overtalelse, hypnose eller «tro».

«Når du selv besitter Sannheten, er skyggene som binder deg tilbøyelige til å gli bort.»

Så Scientology er annerledes hovedsakelig fordi man ikke behøver å tro på den for at den skal virke. Dens sannheter er i klasse med «Er dette svart?» «Er dette hvitt?» Du kan selv se om noe er svart hvis det er svart, og at noe er hvitt når det er hvitt. Det trengs ingen logikk-knep for å bevise et poeng, og Scientologister ber bare folk om å se etter selv.

Derfor kan Scientology, i likhet med vitenskapen, oppnå sikre resultater uten avvik. Gitt de samme betingelsene, får man alltid de samme resultatene. Og enhver som er gitt de samme betingelsene, kan oppnå de samme resultatene.

Det som har skjedd, er at overtroen har blitt fjernet fra åndelige studier. Og i dag er dette en svært akseptabel tingenes tilstand for Mennesket.

Den endelige friheten avhenger av å kjenne den endelige Sannheten. Sannhet er ikke det folk sier at den er, den er det den er. Og bemerkelsesverdig nok gjør Sannheten en fri, akkurat slik filosofer har sagt det opp gjennom tidene.

Det filosofene ikke sa, var hvor fri kan man bli? Og det er overraskelsen Scientology inneholder for alle som vandrer på Veien mot sannhet – man kan bli fullstendig fri.

Dette er selvfølgelig ikke hyggelige nyheter for personen som ønsker seg slaver, og fascistiske, kapitalistiske og til og med noen mer liberale trosretninger forbyr dette fullstendig. For hvem kan være herre, tenker de, der ingen slaver bærer lenker? De har overhodet ikke fattet poenget, for hvem er nødt til å være herre?

Når du selv besitter Sannheten, er skyggene som binder deg tilbøyelige til å gli bort.

Og når du til slutt vet for deg selv av egen erfaring at Scientology virkelig har svarene, og når du har anvendt dem, da har du det resultatet alle filosofer, lærde, vismenn og frelsere alltid har drømt om – og frihet i tillegg.

Så mye av Scientology som du selv kjenner av den, er sant for deg. De som kjenner den bare ved navn, reagerer på håpet den inneholder. Og etter hvert som man går fremover langs veien, får man mer og mer kunnskap om den, og blir friere og friere. Til forskjell fra så mange løfter Mennesket har fått, og som har fått det til å frykte skuffelser, innfrir Scientology løftene. Kanskje langs en ulendt vei. Kanskje langs en jevn vei. Men Scientology innfrir til slutt alt det den sier at den kan.

Og det er det nye ved den, og grunnen til at den vokser. Ingen annen religion Mennesket noen gang har fått, har innfridd løftene. De ventet alle til etter at slutten hadde kommet på at man skulle finne sin harpe eller sitt nirvana.

For første gang i historien finnes det noe som i løpet av denne ene livstiden gir svarene på de evige spørsmålene, og gir udødelighet i tillegg.