Criminon
Gjenoppretter verdighet og selvrespekt

Ingen drøfting av Veien til lykke ville være fullstendig uten noen ord om programmet for resosialisering av kriminelle, som benytter dette heftet. Dette programmet, kjent som Criminon (uten kriminalitet), er utledet fra Hubbards oppdagelser om årsaker til og forebyggelsen av kriminalitet, som han gjorde under forskningen sin i Los Angeles i slutten av 1940-årene, der han opprettholdt lov og orden. Han erklærte: «Hvis du ønsker å rehabilitere en forbryter, bare gå tilbake og finn ut når han mistet sin personlige stolthet. Rehabiliter dette ene punktet, og du har ikke lenger en forbryter». Ved hjelp av L. Ron Hubbards Veien til lykke og sentrale prinsipper hentet fra grunnelementer i Scientology, er det akkurat hva Criminon gjør.

Igjen er programmet unikt. Som med Narconon baserer det seg ikke på medikamenter eller straff, men appellerer snarere til det L. Ron Hubbard beskrev som alle menneskers grunnleggende godhet. Hvis en slik tilnærming virker usannsynlig blant forherdede forbrytere, taler resultatene for seg selv. Criminon har sitt hovedkontor i Los Angeles, og leverer gjennom korrespondansekurs og direkte i celleblokkene i fengselet. De leverer videre i hver eneste type fengsel: med særlig høyt sikkerhetsnivå, middels sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå, fylkesfengsler og ungdomsfengsler.

Bare i ett slikt ungdomsprogram, der 80 prosent av alle de unge lovbryterne rutinemessig ble arrestert igjen, snudde et Criminon-program denne tendensen fullstendig. Det vil si at 90 prosent av dem som fullførte Veien til lykke-kurset, ikke ble arrestert igjen. Det er derfor ikke uten grunn at den ledende tilsynsvergen ved ungdomsdomstolen i Butler County i Greenville i Alabama, Daniel O. Black, konkluderte med at: «Ungdomsrettssystemet trenger virkelig et brukbart første trinn-program som er basert i lokalsamfunnet. Veien til lykke fyller dette tomrommet. Vi starter med det grunnleggende: Et godt moralsk grunnlag basert på ærlighet, integritet og tillit; dette er Veien til lykke

Det er betydelig mer, og det er like imponerende. Ingen ord kan på en tilstrekkelig måte uttrykke hva det betyr å se «en forbryter forvandle seg til et menneske», skriver en fengselsbetjent i kjølvannet av iverksettelsen av Criminon i meksikanske fengsler. Utsagnet er heller ikke på noen måte isolert. Criminon leverer nå faktisk i mer enn 1500 straffeanstalter i omtrent femti land og resultatene betraktes på samme måte med ærefrykt.

Resultatene av en undersøkelse av kriminell aktivitet før og etter gjennomføring av Criminon-programmet

Før

2 år etter

For bare å sitere en ørliten del av det: Leeuwkop, et beryktet supermax-fengsel i Sør-Afrika, opplevde at en tilbakefallsprosent på 90 raste til knappe 2 prosent etter iverksettelsen av Criminon. Dessuten falt utbredt vold i celleblokken til praktisk talt ingenting. Tallene er ikke mindre talende i indonesiske fengsler – en vanligvis høy tilbakefallsprosent falt på samme vis til to prosent. Deretter anbefalte Indonesia alle sine naboland å iverksette Criminon. Så er det Rwanda, der en tilbakefallsprosent på 60 falt til null, og hvor fengselsinspektører ofte tar uteksaminerte fra Criminon for å være fengselsbetjenter «på grunn av måten de oppfører seg på».

Alt i alt har mer enn 100 000 innsatte på en vellykket måte tatt del i Criminon-programmer og senere startet et liv uten kriminalitet. Hva disse tidligere innsatte representerer som en helhet, er intet mindre enn hovedinnholdet i hva L. Ron Hubbard lenge hevdet svært oppriktig – nemlig at: Til tross for alle Menneskets mangler, dets vold og fornedrelse, er det ikke desto mindre grunnleggende sett godt og dermed, som han videre forteller oss:

«Hvor enn Mennesket streber, hvor enn det arbeider, hva enn det gjør, oppveier det gode det gjør, det onde.»

For hele samlingen av informasjon om Veien til lykke, se utgaven i L. Ron Hubbard-serien, Menneskevenn: Gjenoppretter verdighet og selvrespekt.