Frihetskjemper: Artikler & Essayer

Frihetskjemper inneholder 44 essay, og viser L. Ron Hubbards lange og ufortrødne undersøkelse av nøyaktig hva det er som plager jorden i det 21. århundret – de egentlige grunnene og hva vi kan gjøre med det. Den inkluderer mr. Hubbards inntrengende essay «Sterke røster i landet».

Nasjonen er svært heldig som har personer med geniet til å gjenkjenne tilnærmende undergang og motet til å snakke ut.

– L. Ron Hubbard

INNHOLDET INKLUDERER
 • En introduksjon til L. Ron Hubbard
  • » Sterke røster i landet
 • Om styresmakter
  • » Patriotisme
  • » Om å skrive til myndighetene
  • » Styresmakter og opprør
  • » Ødeleggelse av grunnloven
  • » Gå sammen og vinn
  • » Grunnlovsstridig regjering
  • » Grunnlover
  • » Utviklingen av totalitarisme
 • Om justis og rettsvitenskap
  • » Rask justis
  • » Justis
  • » Opptøyer
  • » Justisdepartementet mot amerikanerne
 • Om økonomi
  • » Økonomi
  • » Økonomi – krig og skatt
 • Om psykiatrisk undergraving
  • » En grunn til at psykiatriske frontgrupper angriper Scientology
  • » Druidisme og psykiatri
  • » Vår tids terrorisme
  • » Smerte-medikament-hypnose
  • » Fiaskoer
  • » Diplomer
  • » Psykologi og psykiatri, vitenskapene om spytt
  • » Den planlagte revolusjonen
  • » Vitenskapene om spytt
  • » Kontroll-«vitenskaper»
  • » Den karakterløse personligheten
  • » Kvakksalveri og svindel
  • » Hvordan man vinner en diskusjon
  • » Kriminalitet og psykiatri
  • » Våre hensikter
  • » De ugudelige holder sammen
  • » Kulturelle utilstrekkeligheter
  • » Kampen for frihet
  • » Stoffproblemer
  • » Flokete uttrykk
  • » Å være gode
  • » Avhengighet av stoff og medikamenter
  • » Kulturell ødeleggelse
  • » Gammeldagse levninger
  • » Forbrytere og psykiatri
  • » Det kriminelle sinn, psykiateren og psykologen
  • » Årsaken til kriminalitet
 • Om å forske på humaniora
  • » En oppsummering av Scientology for forskere
 • Citizens Commission on Human Rights
L. Ron Hubbard-serien, Det fullstendige biografiske leksikon, er tilgjengelig fra Bridge Publications og New Era Publications.