Filosof og grunnlegger: Gjenoppdagelsen av menneskesjelen

Gjenoppdagelsen av menneskesjelen er historien om Rons filosofiske søken og hans dannelse av filosofien Scientology. Forskjellige sjeldne artikler, utvalgte tekster og diskusjoner fra alle de avgjørende tidspunktene på hans filosofiske reise er inkludert.

Min egen filosofi er at enhver bør dele den viten man har med andre, at man bør hjelpe andre til å hjelpe seg selv, og at man skal fortsette selv om det stormer, for det er alltid rolig vær forut.

– L. Ron Hubbard

INNHOLDET INKLUDERER
 • En introduksjon til L. Ron Hubbard
 • En bemerkning om overlevelse og «Excalibur»
  • » Excalibur av L. Ron Hubbard
  • » Morgendagens mirakler av L. Ron Hubbard
 • Dianetics’ opprinnelse
  • » En sammenfatning av Dianetics av L. Ron Hubbard
 • Scientologys gylne daggry
  • » Menneskets søken etter sin sjel av L. Ron Hubbard
  • » Er det mulig å være lykkelig? av L. Ron Hubbard
  • » Hva er Scientology? av L. Ron Hubbard
 • En bemerkning om gjenoppdagelsen av menneskesjelen
  • » Gjenoppdagelsen av menneskesjelen av L. Ron Hubbard
  • » L. Ron Hubbard diskuterer utviklingen av filosofien sin
 • Avmystifiseringen av døden
  • » En bemerkning om tidligere liv av L. Ron Hubbard
 • Broen
  • » Eksistenstilstandene av L. Ron Hubbard
  • » Filosofi vinner etter 2000 år av L. Ron Hubbard
  • » Scientology svarer av L. Ron Hubbard
  • » Dianetics, Scientology og videre av L. Ron Hubbard
  • » Mitt eneste forsvar for å ha levd av L. Ron Hubbard
  • » Min filosofi av L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard-serien, Det fullstendige biografiske leksikon, er tilgjengelig fra Bridge Publications og New Era Publications.